12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

'Wandelaar' Van Paridon met dochter in golf- en cultuurreizen

Gepubliceerd op: 29-04-2008

Hans van Paridon (61) uit Hengelo is voor fiets- en wandelliefhebbers een fe­nomeen. Al 27 jaar organiseert hij meerdaagse fiets- en wandelarran­gementen in Nederland, Duits­land, België en Luxemburg. Zijn vaste klantenkring bestaat uit onge­veer 1500 mensen, van wie hij ve­len persoonlijk kent.

Sinds 1 januari heeft hij er naast zijn reisorganisatie Van Paridon Natuurtochten BV een activiteit bij, de vof Van Paridon Golf- en Cultuurreizen, en is dochter Alice (28) in de zaak gestapt om op ter­mijn in de voetsporen van haar va­der te treden.

Golfarrangementen worden tegenwoordig overal aange­boden, maar wat het aanbod bij de Van Paridons naar hun zeggen onderscheidt, is dat een arrange­ment naar wens kan worden inge­vuld met andere activiteiten, zoals een bezoek aan een stad of mu­seum, een dagje wellness of een fietstocht door de naaste omge­ving. Startende ondernemer Alice denkt dat dit vooral voor vrouwen aantrekkelijk is. „ Als mannen een golfarrangement boeken zullen ze meestal de hele tijd willen golfen. Heel fanatiek. Vrouwen zullen eer­der geneigd zijn om naast golfen ook iets anders te ondernemen."

Kenmerkend voor de Van Pari­don- arrangementen is dat de mo­gelijkheid bestaat om op drie ver­schillende Twentse te spelen. „El­ke baan heeft zijn eigen uitdaging, dat is steeds weer een verrassing", weet Alice van Paridon. Zo krijgen klanten die twee nachten logeren in hotel Rijsserberg een greenfee voor golfclub De Koepel (Wier­den), golfclub 't Zelle (Hengelo Gelderland) en de Twentsche Golf­club (Ambt Delden).

Sommige ho­tels waar de Van Paridons zaken mee doen, hebben zelf een golf­baan. Vooral westerlingen zullen geïnteresseerd zijn in de mogelijk­heid om kennis te maken met drie verschillende banen in een regio, verwachten de Van Paridons. In Randstad zijn de golfbanen over­vol en kunnen leden meestal al­leen op afspraak spelen.

Alice werkte vijf jaar als hostess in het buitenland voor reisorganisatie Oad. Op een bepaald moment was ze daar op uitgekeken. „ Steeds een paar maanden ergens wonen, dat wilde ik niet meer. Ik wilde weer een vaste plek in Nederland heb­ben."

Echt storm loopt het nog niet. Tot nu toe hebben 35 golfers, afkomstig uit het hele land, ge­boekt. Alice reist het hele land door om bij golfclubs contacten te leggen en te vragen of ze een fol­der in het clubhuis mag neerleg­gen.„ Het moet echt vanaf de grond worden opgebouwd. Dat gaat niet zo snel", beseft Hans van Paridon.

Bron: de ondernemer

<< ga een pagina terug