12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Vertraging dreigt bij plan golfbaan

Gepubliceerd op: 25-04-2008

ASTEN - De gemeenteraad van Asten moet een nieuw besluit nemen over het plan voor golfbaan 't Woold aan de Gezandebaan in Heusden. Daardoor dreigt vertraging te ontstaan in de ontwikkeling van die 18-holes golfbaan, maar niemand weet hoe lang.

Het nieuwe besluit van de gemeenteraad is nodig, omdat het bestemmingsplan moet worden uitgebreid met een visie op natuurontwikkeling. Die visie is van belang omdat voor de golfbaan stukjes natuur worden opgeofferd aan golfbaanholes. Die natuurstroken zijn heel belangrijk voor de verbindingen van grotere natuurgebieden. De exploitanten hebben elders grond gekocht voor nieuwe natuurontwikkeling, maar Gedeputeerde Staten en het ministerie van VROM willen dat in een gebiedsvisie wordt vastgelegd hoe die nieuwe natuur de op te offeren natuur gaat vervangen.

Door de eisen van Gedeputeerde Staten moet de gemeenteraad het bestemmingsplan, uitgebreid met de gebiedsvisie, opnieuw vaststellen. De gemeente Asten denkt dat dat snel kan, omdat alle informatie voorhanden is. De gemeenteraad komt er zonodig in een extra vergadering in juni voor bij elkaar, hebben de fractievoorzitters afgesproken. In de procedure kunnen bezwaarmakers opnieuw hun bedenkingen kenbaar maken. Namens de exploitanten van de golfbaan zegt F. van Eijk niet te vrezen voor een fikse vertraging. "Het is alleen frustrerend dat we hier voor de derde keer te maken krijgen met veranderde wet- en regelgeving. Dat heeft ons al veel geld gekost." Het gaat om gewijzigde regels voor waterbeheer, stankoverlast in het buitengebied en nu de gebiedsvisie. Los van deze procedure loopt nog een juridisch geschil tussen de gemeente en agrariërs die zich verzetten tegen de oude golfbaan. B en W van Asten moeten zich daarover nog uitspreken. De boeren willen dat de gemeente de golfbaan sluit, maar het college kan die onder voorwaarden ook gedogen tot het besluit over de nieuwe baan is goedgekeurd.

Bron: Eindhovens Dagblad

<< ga een pagina terug