12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Veel belangstelling voor golfclub

Gepubliceerd op: 07-03-2008

BAKEL/MILHEEZE - De nieuwe golfclub Stippelberg is al ver vóór het gereedkomen van de nieuwe baan tussen Bakel en Milheeze een succes te noemen.

Tot nu toe zijn bij de vereniging ruim 800 voorinschrijvingen binnengekomen. Als zich vóór 7 april 650 leden officieel hebben aangemeld, vindt de gemeente Gemert-Bakel dat er voldoende draagvlak is en mag de vereniging de baan straks gaan exploiteren. Wordt het aantal niet gehaald, dan wordt er een commerciële uitbater voor de baan gezocht.

Maandag is er in De Eendracht in Gemert een bijeenkomst waarin de belangstelling in kaart wordt gebracht en belangstellenden ook daadwerkelijk lid kunnen worden.

De gemeente en het bestuur van de golfclub onderzoeken op dit moment of het mogelijk is de baan samen te beheren. Dat zou bij voorkeur middels een nieuwe stichting moeten gaan gebeuren, waarin ook Exploitatiemaatschappij De Peelhorst - die het zand bij de Bakelse Plassen afgraaft - zitting neemt. "Als gemeente zouden we ook kunnen zeggen: we laten het over aan particulier initiatief", licht burgemeester Jan van Maasakkers de plannen voor een stichting toe. "Maar dat willen we liever niet, zeker niet nu het draagvlak voor de golfvereniging zo groot blijkt. Daar willen we ook onze bijdrage aan leveren. Bovendien maakt de golfbaan deel uit van een veel groter totaalplan waarvan we als gemeente willen dat het slaagt."

Het college stelt de gemeenteraad daarom voor als gemeente 'een actieve rol' aan te nemen bij de ontwikkeling van de golfbaan. Volgen Van Maasakkers zou een mogelijke constructie kunnen zijn dat de gemeente de golfbaan-gronden straks in eigendom heeft en de nieuwe stichting de baan in erfpacht beheert.

Bij de Bakelse Plassen wordt nog dit jaar gestart met de aanleg van een achttienholes wedstrijdbaan en een negenholes oefenbaan.

Bron: Eindhovens dagblad

<< ga een pagina terug