12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Uitbreiding golfbaan Keppel mag

Gepubliceerd op: 11-07-2008

HOOG-KEPPEL - Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het bestemmingsplan om de Keppelse golfbaan van een negen holes tot een achttien holes baan uit te breiden, goedgekeurd.

GS zijn daarbij niet tegemoet gekomen aan eerdere bezwaren van inwoners van Hoog-Keppel. Het plan waarbij de Ezelsweide bij de uitbreiding wordt betrokken, is gehandhaafd. De Ezelsweide is een open plek in de bossen bij landgoed De Ulenpas en behoort tot de ecologische hoofdstructuur.

Volgens GS vormt het bij de golfbaan trekken van het gebied geen belemmering. 60 procent van de Ezelsweide zal na samenvoeging met de golfbaan bestaan uit zogeheten bloemrijk grasland. Op de overige 40 procent kan vanwege de golfbaan geen bloemrijk grasland ontstaan maar daar staat volgens GS tegenover dat een groter perceel straks niet meer als agrarisch gebied in gebruik is.

De veiligheid van wandelaars op wandelpaden over en langs de golfbaan wordt volgens GS gegarandeerd door enkele informatieborden en fijnmazige netten die de golfballen moeten tegenhouden. Eerder maakten acht inwoners van Hoog-Keppel bezwaar.

Ook het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel tekenden bezwaar aan. Dit college vroeg zich af of de plek van het nieuwe clubhuis vlak naast de kerk met de omringende begraafplaats nu wel zo ideaal is.

De sfeer en rust die er nu heersen zou aangetast kunnen worden. Temeer daar in de plannen gerept wordt over een parkeerplaats voor zo'n 120 auto's. Jan Hoitink, adviseur van de kerkrentmeesters, zegt dat er op zich tegen de uitbreiding van de golfbaan niet zoveel bezwaar is.

"Maar over de plek van het clubgebouw daar zullen we ons, nu er een nieuw besluit ligt, ook opnieuw over gaan buigen." Keppelnaar Tuijten heeft zijn besluit al genomen. Eerder maakte hij namens zes Keppelnaren bezwaar en zal dat ook nu weer doen.

Ook hij stelt dat Keppel zuinig moet zijn op het gebied en de vrije ruimte om de kerk en het kerkhof. Het ligt er volgens hem nog bij zoals De Beijer het in 1743 tekende. Het door GS goedgekeurde bestemmingsplan voor de uitbreiding van de golfbaan ligt tot en met 13 augustus ter inzage op het gemeentekantoor. In die periode kan beroep tegen het besluit worden ingesteld.

Bron: de ondernemer

<< ga een pagina terug