12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Plek voor golfbaan in Maartensdijk

Gepubliceerd op: 03-06-2008

MAARTENSDIJK - Prinsen West in Maartensdijk biedt de beste mogelijkheden voor de aanleg van een golfbaan. Het dagelijks gemeentebestuur van De Bilt kiest voor het westelijk deel van het Prinsenlaantje als optie voor de ontwikkeling van een 18-holes golfbaan. Dit staat in het collegevoorstel Wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27.

Volgens burgemeester en wethouders kan een golfbaan bijdragen aan het versterken van de groenfunctie van het buitengebied. Maar dat kan alleen als er aan landschappelijke en ecologische voorwaarden wordt voldaan, aldus het college.

Er is gekeken naar zes mogelijke locaties waar GolfCountry Club De Biltse Duinen een 18-holes golfbaan zou kunnen realiseren. Uit deze quickscan concludeert het college dat het gebied Prinsen West, ten zuiden van Maartensdijk en ten noorden van de Nieuwe Weteringseweg, een mogelijke ontwikkellocatie is. Bij de andere locaties Voordorp, Twiss en Bantam zijn de nadelen groter dan de voordelen. Prinsen Oost ligt in de veiligheidszone van het defensiecomplex Maartensdijk en is niet geschikt voor het aanleggen van een golfbaan. En voor Voordaan zijn plannen voor landgoedontwikkeling. Het college meent dat de huidige agrarische bedrijven in en rond het gebied Prinsen West niet op voorhand in hun belangen worden geschaad door de aanleg van een golfbaan.

Omwonenden en (natuur)organisaties zijn tegen het realiseren van een golfbaan op Prinsen West. Zij stellen dat het gebied een hoge cultuurhistorische en ecologische waarde heeft. Het is in strijd is met het Noorderpark en het streekplan van de provincie Utrecht. Rondom het Prinsenlaantje zijn diverse dassenburchten. Aantasting van een dassenleefgebied is volgens de Flora- en Faunawet verboden.

Het collegevoorstel wordt op 12 juni besproken tijdens de commissie openbare ruimte. De raad zal op 26 juni hierover vergaderen.

Bron: AD.nl

<< ga een pagina terug