12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Pas dit voorjaar meer duidelijkheid golfbaan

Gepubliceerd op: 19-02-2008

SON EN BREUGEL - Het college van B en W verwacht pas in april of mei met een voorstel te komen voor de meest geschikte locaties voor een nieuwe golfbaan in Son en Breugel.

Dit is een reactie op een brief van fractie Dorpsbelang waarin ongenoegen wordt geuit over de wijze waarop de gemeente communiceert rond de plannen voor deze golfbaan.

In een artikel in de krant van 31 januari sprak wethouder Verschelling over vijftien à twintig geschikte locaties. Fractievoorzitter Elly Brocken van Dorpsbelang sprak de wethouder hier op aan tijdens de raadsvergadering diezelfde dag. Brocken was verbaasd het nieuws in de krant te moeten lezen en vroeg zich af waarom zij als politieke partij niet eerder geïnformeerd waren.

De reactie van Verschelling tijdens de vergadering was volgens Brocken kortaf en ontwijkend. "Als ze het hebben over zoveel geschikte locaties willen wij wel eens weten welke dat dan zijn. De wethouder wilde hier niet op ingaan en daar hebben wij ons als partij aan gestoord."

Volgens het college is het nooit de bedoeling geweest Dorpsbelang buiten te sluiten in de discussie over de golfbaan. In een brief aan de fractie laat het college weten dat de plannen zich nog in een dermate vroeg stadium bevinden dat het onverstandig is daar nu al uitlatingen over te doen. De komende tijd worden de locaties bekeken.

Uiteindelijk verwacht het college dat er drie à vijf locaties ook in de praktijk geschikt zijn. Pas na de bekendmaking hiervan heeft het zin het debat over de golfbaan aan te gaan, vinden B en W.

Bron: Eindhovens Dagblad

<< ga een pagina terug