12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Later besluit golfbaan Swormink

Gepubliceerd op: 27-06-2008

DEVENTER - De politiek wil nadrukkelijk een vinger aan de pols houden bij de plannen voor een golfoefenslagbaan op Colmschate-Zuid. Tegen de komst van de baan op het Swormink, voorzien op het groene terrein aan de Schipbeek naast het Helios-complex, is massaal verzet in de buurt.

De politiek besprak gisteravond tijdens de politieke markt het nieuwe bestemmingsplan voor Colmschate-Zuid. Wat betreft het bewuste groen had B en W laten opnemen dat het college te zijner tijd zelfstandig de bestemming kan wijzigen van groen in sport. Dat zou volgens B en W dan de komst van de oefenbaan mogelijk maken.

Na discussie oordeelden alle fracties dat gezien de commotie in de buurt de raad over dat aspect moet gaan. Ook speelde mee dat er nog steeds geen definitief plan voor de oefenbaan is. De politiek was van mening dat dan geen carte blanche aan het college gegeven kan worden wat betreft die omzetting. Pas als er een concreter plan is, wil de raad zich uitspreken.

De buurt is bezorgd over tal van aspecten. Men vreest vooral extra verkeer door de wijk als gevolg van de golfbaan, aantasting van het groen door bebouwing en overlast van lichtmasten.

Drie insprekers maakten de grieven nog eens duidelijk. N. van de Gevel, voorzitter van de bewonerscommissie, haalde in zijn betoog ook het gebrek aan informatie van de gemeente aan de buurt aan. Wethouder Jos Fleskes gaf aan dat er 'beter gecommuniceerd had moeten kunnen worden'.

Een ander punt dat Van de Gevel aanvoerde blijft spelen. Hij stelde dat onder de bestemming 'sport' geen commercieel iets als de golfbaan kan vallen. Volgens Van de Gevel kon in het oude bestemmingsplan op het terrein ook sport komen, maar dan in de zin van huisvesting (verplaatsing) van een bestaande sportvereniging. ,,Met op enkele tijden in de week training en wedstrijden, op amateurbasis. Dat is ook door ambtenaren destijds gezegd toen we hier kwamen wonen. Een commercieel initiatief, dagelijks lang open en met horeca is iets heel anders.''

Een andere inspreker wees op het idee van de buurt om van het gebied een stadspark te maken. Hij betreurde het dat de gemeente niet ingaat op dat idee.

Van de Gevel was na de sessie tevreden. ,,We hebben er voor nu het maximale uitgehaald. Er is bereikt dat de raad zich zal uitspreken, als er een concreet plan ligt. Dat geeft ons kans ons geluid weer bij de politiek neer te leggen. Dan gebeurt het in alle openheid en is de raad aan zet, in plaats dat enkel B en W beslist. Met dan enkel de mogelijkheid van bezwaar, en in een later stadium eventueel de rechter. Bovendien is toegezegd dat men beter gaat communiceren en we alle informatie krijgen.''

Bron: de Stentor

<< ga een pagina terug