12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Politiek verdeeld over plek nieuwe golfbaan Son

Gepubliceerd op: 10-01-2008

SON EN BREUGEL - Het blijft voorlopig onzeker waar de nieuwe golfbaan in Son komt. De helft van de politiek in Son en Breugel ziet namelijk niks in het plan voor de aanleg van een golfbaan in Bosgebied-West in Son. Zij verwachten bovendien dat het college-onderzoek naar andere plekken voor de baan betere alternatieven oplevert. De rest van de partijen gaat akkoord met het door B en W voorgestelde twee-sporenbeleid waarbij parallel aan de reparatie van het huidige plan voor een golfbaan in Bosgebied-West ook een onderzoek plaatsvindt naar alternatieve locaties in de gemeente.

Volgens de oppositiepartijen Dorpsbelang (4) en Fractie Van Aken (1) is het een heilloze weg om het huidige plan te repareren en opnieuw voor te leggen aan de rechter. Volgens deze partijen heeft de rechter niet voor niks het provinciale goedkeuringsbesluit voor de golfbaan vernietigd. Coalitiepartij PVDA/GroenLinks (3) wil de baan niet in Bosgebied-West hebben vanwege natuurschade. Deze partij ziet kansen voor een golfbaan in Sonniuswijk, zo liet Willem Buurke maandagavond tijdens de commissie Grondgebiedzaken weten. Zijn partij wil het onderzoeksrapport hiernaar nog niet verstrekken aan derden. Henk van Aken wil dat het college ook onderzoekt of de baan ten noorden van Sonniuspark kan komen, zoals de provincie voorstelt.

Volgens verantwoordelijk wethouder Judith Verschelling (Sport) is Bosgebied-West zeker nog in beeld als nieuwe plek voor de golfbaan. Ze verwacht bij de reparatie van het huidige plan geen grote moeilijkheden omdat het gaat om redelijk gemakkelijk te herstellen zaken. Verschelling benadrukt echter dat als uit het college-onderzoek blijkt dat er betere plekken voor de golfbaan zijn, deze serieus worden bekeken. Volgens de huidige planning is de reparatie én het alternatievenonderzoek klaar in mei. De Raad van State zou uiterlijk in augustus 2009 haar oordeel geven. De rechter vernietigde het goedkeuringsbesluit van de provincie in oktober vorig jaar. Ze deed dat onder meer omdat ze een specifiek soort milieu-effectrapportage miste. De raad buigt zich eind deze maand over het golfbaandossier.

Bron: De ondernemer 

<< ga een pagina terug