12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Goedkeuring golfbaan lang niet zeker

Gepubliceerd op: 12-04-2008

ASTEN - Het is lang niet zeker dat Gedeputeerde Staten (GS) het bestemmingsplan voor golfbaan 't Woold aan de Gezandebaan in Heusden goedkeuren. Dat betoogde donderdagavond mr. M. Geeraedts namens een groep bezwaarmakers tijdens een hoorzitting van de commissie Advies voor de Bezwaarschriften in Asten.

Het college van B en W wil de huidige golfbaan gedogen tot het bestemmingsplan voor een grotere nieuwe golfbaan door GS is goedgekeurd. Gedogen kan alleen als er uitzicht is op goedkeuring van dat bestemmingsplan.

Volgens de gemeente Asten is dat uitzicht er, omdat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Geeraedts zegt echter dat er dermate zwaarwegende bedenkingen bij GS zijn ingediend, dat er niet van uitgegaan mag worden dat het plan wordt goedgekeurd.

De jurist van de gemeente was van die bedenkingen niet op de hoogte en kon de argumenten van Geeraedts dus inhoudelijk niet weerleggen.

Volgens voorzitter mr. P. van Tulden van de commissie die B en W in de bezwaarprocedure moet adviseren, zijn de bij GS ingediende bedenkingen wel degelijk van belang. Hij vindt dat de gemeente daar rekening mee moet houden, omdat het niet gaat om het weerleggen van bezwaren maar om het nemen van een nieuw besluit.

De zaak is aan de orde, omdat de Raad van State eerder dit jaar het bestemmingsplan voor de bestaande kleine oefengolfbaan vernietigde. Het gevolg is dat B en W de golfbaan moeten sluiten, tenzij het college aannemelijk kan maken dat het in een andere procedure gelegaliseerd kan worden.

De bezwaarmakers bestrijden die kans. Ze wijzen er op dat onder meer de Inspectie van Vrom zich verzet tegen de aantasting van de ecologische hoofdstructuur op de golfbaan. De exploitanten willen die royaal compenseren, maar dat kan volgens Vrom pas als er sprake is van een 'groot openbaar belang' en dat is hier volgens Vrom niet aan de hand.

De commissie beraadt zich nu op een advies aan burgemeester en wethouders, waarbij voorzitter Van Tulden overwoog dat het misschien beter is om dat advies pas te geven als in juni duidelijk is of GS het nieuwe bestemmingsplan goedkeuren.

Bron: Eindhovens dagblad

<< ga een pagina terug