12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Gewraakte golfbaantekst in nota aangepast

Gepubliceerd op: 28-03-2008

BILTHOVEN - De gewraakte tekst over een mogelijke golfbaan in Maartensdijk, in de Nota Economisch Beleid 2020, is aangepast. In de gemeenteraadsvergadering gisteren is een SP-amendement voor de tekstwijziging unaniem aangenomen. Met deze wijziging ligt de nadruk nu vooral op het onderzoeken van de mogelijkheid van een golfbaan in de gemeente De Bilt. Het dorp Maartensdijk wordt door de aanpassing niet meer concreet genoemd als mogelijke locatie.

Het opnemen van de mogelijkheid van een golfbaan in Maartensdijk in de conceptnota veroorzaakte veel onrust in het dorp en bij diverse (natuur)organisaties.

Golf Country Club De Biltse Duinen wil uitbreiden en zou de voorkeur hebben voor het gebied ten zuiden van het dorp, in het Noorderpark. Volgens tegenstanders is dit natuurgebied met dassenburchten ongeschikt als locatie voor een 18-holes golfbaan en is dit in strijd met de Flora- en Faunawet.

De eerste economische nota mikt voor de toekomst van De Bilt op selectieve groei, het versterken van de recreatieve sector en het toerisme en de doorontwikkeling van de creatieve sector. De gemeente zal meer aandacht schenken aan de dienstensector, de kennisinstellingen en zorggerelateerde bedrijven. De lokale winkelcentra moeten verbeterd worden. En het agrarisch landschap krijgt ruimte voor ontwikkelingen voor landbouw maar ook voor functieverandering.

Bron: AD.nl

<< ga een pagina terug