12 Play Golf maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Discussie over nieuw facilitair gebouw golfbaan De Rotte Bergen

Gepubliceerd op: 13-02-2008

Bergschenhoek - De Bewoners Organisatie Rotte heeft bezwaren tegen de voorgenomen bouw van een nieuw facilitair gebouw op de golfbaan 'De Rotte Bergen'. Zij vindt het gebouw te groot en heeft de gemeenteraad gevraagd niet akkoord te gaan met de voor de bouwaanvraag nodige vrijstellingsprocedure.

Het college stelt de raad voor om de vervangende nieuwbouw van het facilitaire gebouw op de golfbaan De Rotte Bergen mogelijk te maken met het nemen van enkele procedurebesluiten die de weg naar verlening van de bouwvergunning openen. De bouw past weliswaar niet in het nog geldende bestemmingsplan, maar een nieuw bestemmingsplan staat op stapel, en daarin past het wel. Planologisch zijn er geen bezwaren en ook de Welstandscommissie is akkoord. Het nieuwe gebouw omvat onder meer afslagplaatsen voor de driving range van de golfbaan, kleedruimtes en een shop.

Geen voorschot op nieuw bestemmingsplan
In de raadscommissie Wonen en Werken voerde mevrouw Van den Heuvel vorige week woensdag namens de Bewoners Organisatie Rotte (B.O.R.) als inspreker het woord. Zij betoogde, mede verwijzend naar de standpunten van de vereniging Rotte Verband, dat de bouwaanvraag niet in behandeling moet worden genomen omdat geen voorschot op het nieuwe bestemmingsplan mag worden genomen. Zij noemde het verder opmerkelijk dat in het voorstel geen hoogtematen zijn vermeld en ook het vloeroppervlak niet nauwkeurig zou zijn opgegeven.

<< ga een pagina terug